Faillissement Dreams B.V.

De rechtbank Limburg heeft op 27 augustus 2019 het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap:

Dreams B.V.
In de Cramer 146
6412 PM Heerlen

Tot rechter-commissaris is benoemd mr. P. Hoekstra en tot curator is aangesteld mr. R.E.A. Ruiter van RRA Advocaten (www.rra.nl)

Algemeen
De failliete vennootschap exploiteert een winkel in meubels, meer in het bijzonder de verkoop en montage van kinder- en tienerkamers, alsmede verkoop van toebehoren. De winkel is gelegen op de Woonboulevard te Heerlen.

Er zijn momenteel 4 werknemers in dienst.

Het is voor de curator op dit moment niet mogelijk om alle vragen van alle betrokkenen onmiddellijk individueel te beantwoorden. Daarom is uit praktisch oogpunt gekozen voor informatie-uitwisseling via de website.

Oorzaak faillissement
Het faillissement is veroorzaakt door tegenvallende omzetten tijdens de afgelopen jaren. Dit kon in eerste instantie nog worden opgevangen door besparingen. Enkele grote kostenposten, waaronder de huur, zijn ondanks de besparingen gebleven. De toekomst zag er niet rooskleurig uit. Met name de concurrentie van internet was zodanig dat een lucratieve exploitatie niet meer mogelijk is gebleken. De directie heeft daarop besloten het faillissement aan te vragen.

Hoe verder
Na een eerste inventarisatie heeft de curator besloten dat de winkel in ieder geval tot 1 september 2019 open blijft ten behoeve van de faillissementsuitverkoop. De laatste voorraad wordt daarbij vanwege het faillissement met hoge kortingen verkocht. De curator inventariseert de mogelijkheden voor de periode na 1 september 2019.

De curator zal tevens nader onderzoek doen naar de wijze waarop het faillissement kan worden afgewikkeld.

Schuldeisers
Schuldeisers van de gefailleerde worden verzocht om hun pre-faillissementsvorderingen, gestaafd door bescheiden, onder vermelding van eventuele voorrechten ter verificatie in te dienen bij de curator
 

Mr. R.E.A. Ruiter
Postbus 23034
6367 ZG Voerendaal
dreams@rra.nl
 

De curator hoopt voor het moment iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kunt u zich tot hem wenden, liefst per mail op dreams@rra.nl en anders per telefoon: 045-5620540.

Hoogachtend,

Mr. R.E.A. Ruiter
curator

Rechtsgebieden: Faillissementsrecht


Vorige ACTUALITEITEN

Blijf op de hoogte

Abonneren op de RRA nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief
Gerelateerde info

Deze site maakt gebruik van Cookies. x