RRA N.V. verzorgt periodiek een kennisontbijt in Hotel Terworm in Heerlen. Het volgende kennisontbijt zal gehouden worden op woensdag 13 juni aanstaande. Het ontbijt begint om 8.00 uur met aansluitend een voordracht door een spreker over een actueel onderwerp. De bijeenkomst duurt uiterlijk tot 10.00 uur.

Tijdens het kennisontbijt van 13 juni a.s. zullen RRA-advocaten Michel Rompelberg en Thomas Caron u bijpraten over “(bestrijding van) Faillissementsfraude”.

Een faillissement is voor onbetaalde schuldeisers en werknemers vaak een ramp. Dit wordt nog schrijnender als het faillissement wordt veroorzaakt door fraude, wat bij ongeveer 20% van de faillissementen in enigerlei mate het geval is, waarvan de meest extreme variant: de kas is leeg, de boekhouding ontbreekt en de directie is vertrokken.

Bestrijding van faillissementsfraude staat daarom volop in de belangstelling, hetgeen recent heeft geleid tot enkele nieuwe wetten zoals: de Wet herziening strafbaarstelling Faillissementsfraude, de Wet versterking positie curator en de Wet civielrechtelijk bestuursverbod.

Om de effectiviteit van de bestrijding van Faillissementsfraude te vergroten werken fraudebestrijders bovendien samen in het Fraudespreekuur. Ook is de procedure voor strafrechtelijke aangifte sterk vereenvoudigd via het Fraude-meldpunt. Tenslotte kan de curator bij een lege boedel een beroep doen op de Garantstellingsregeling voor Curatoren.  

Michel en Thomas zijn actief bij het bestrijden van faillissementsfraude. Tijdens het kennisontbijt proberen zij op een toegankelijke manier, met voorbeelden en praktijk-anecdotes, antwoord te geven op:

 • Wat is faillissementsfraude?
 • Algemene cijfers over faillissementsfraude, ook in relatie tot overige vormen van fraude (uitkeringsfraude, BTW-fraude, enz).
 • Wat is de wettelijke basis voor het bestrijden van faillissementsfraude?
 • Wat is de taak van de curator bij het bestrijden van faillissementsfraude?
 • Hoe wordt de curator voor zijn werk betaald?
 • Welke instanties zijn nog meer belast met het bestrijden van faillissementsfraude (o.a. Openbaar Ministerie, FIOD)?
 • Hoe werken deze instanties samen (o.a. met de curator)?
 • Welke dwangmiddelen kan de curator inzetten, en hoe werkt dat in de praktijk (faillissementsgijzeling, binnentreden)
 • Bestrijding: civiel, fiscaal, strafrechtelijk
 • Welke sancties staan er op faillissementsfraude?
 • En wat verder ter tafel komt.

Graag nodigen wij u uit om, desgewenst vergezeld door een introducé van uw keuze, hierbij aanwezig te zijn. Deelname is gratis.

Wij hopen u te mogen begroeten in Kasteel Terworm. Aanmelden kan eenvoudig via onderstaande button. 

Direct aanmelden

Rechtsgebieden: Faillissementsrecht


Vorige ACTUALITEITEN