De Rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, heeft op 14 november 2017 het faillissement uitgesproken van de volgende besloten vennootschap:

Zuydadvies B.V.
Avenue Ceramique 221, 6221 KX Maastricht
KvK-nr.
65468139

Tot rechter-commissaris is benoemd mr. B.R.M. de Bruijn, tot curator is aangesteld mr. M.M.H.J. Rompelberg (www.rra.nl).

Algemeen:
De gefailleerde adviseerde zakelijke klanten over goedkopere energieleveranciers en bemiddelde bij de overstap daarnaar. Hiervoor werkte de gefailleerde samen met “broker” Nut Select en met energieleveranciers NLE en Gazprom Energy. De gefailleerde heeft ongeveer 1.500 zakelijke klanten succesvol bemiddeld.

Bij een succesvolle bemiddeling sloot een zakelijke klant rechtstreeks energiecontracten af met de leveranciers en ontving Zuydadvies B.V. daarvan een bemiddelings-fee.

Zuydadvies B.V. is bij de energiecontracten tussen klant en energieleverancier géén partij. Klanten worden in hun relatie tot de energieleverancier niet getroffen door het faillissement van Zuydadvies B.V.

Sinds medio 2017 adviseerde de gefailleerde zakelijke klanten tevens over verduurzaming van hun bedrijfsgebouwen.

Er zijn momenteel 4 werknemers bij Zuydadvies B.V. in dienst.

Uit praktisch oogpunt kiest de curator voor informatie-uitwisseling per website, die waar nodig regelmatig zal worden ververst. Ten behoeve van een snelle communicatie met de curator is tevens een mailadres opengesteld: zuydadvies@rra.nl

Oorzaak faillissement:
Door prijswijzigingen is de energiemarkt op korte tijd ingrijpend veranderd waardoor overstappen naar een andere energieleverancier niet steeds meer voordelig was. Daardoor werd Zuydadvies geconfronteerd met ernstige vraaguitval. Acquisitie (nieuwe energieklanten) en het verbreden van de dienstverlening (verduurzaming) konden het omzetverlies niet compenseren. Door het verlies bleven de schulden oplopen. Toen bancaire kredietaanvragen werden afgewezen, heeft de directie besloten het faillissement zelf aan te vragen.

De werkzaamheden van Zuydadvies worden beëindigd:
De exploitatie van Zuydadvies zal worden afgebouwd. Lopende werkzaamheden zullen worden afgewikkeld. Er zullen geen nieuwe klanten meer worden geworven.

Werknemers:
De arbeidsovereenkomsten tussen de werknemers en de gefailleerde(n) zullen met toestemming van de rechter-commissaris formeel door de curator worden opgezegd, met inachtneming van de geldende opzegtermijn.

Ontslagen werknemers  kunnen bij UWV een uitkering krachtens de Werkloosheidwet aanvragen. UWV zal tevens zorgen voor de betaling van eventueel achterstallig salaris en salaris over de opzegperiode (voor zover van toepassing). De curator onderzoekt de mogelijkheid om het invullen van de aanvraagformulieren te laten begeleiden door de buitendienst van UWV. Indien dit mogelijk is zullen de werknemers hierover worden geïnformeerd.

Voor nadere vragen over arbeidsovereenkomsten kunt u zich wenden tot mr. Maud Plantaz, liefst per mail op zuydadvies@rra.nl en anders per telefoon: 045-5620540.

De leasewagens dienen op korte termijn te worden teruggegeven, ook hierover zullen de werknemers worden geïnformeerd.

Schuldeisers:
Schuldeisers van de gefailleerde worden verzocht om hun pre-faillissementsvorderingen, gestaafd door bescheiden, onder vermelding van eventuele voorrechten ter verificatie in te dienen bij de curator:

Mr. M.M.H.J. Rompelberg
Postbus 23034
6367 ZG Voerendaal

De curator hoopt voor het moment iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kunt u zich tot hem wenden, liefst per mail op zuydadvies@rra.nl en anders per telefoon: 045-5620540.

Hoogachtend,

Mr. M.M.H.J. Rompelberg
curator

Rechtsgebieden: Faillissementsrecht


Vorige ACTUALITEITEN

Blijf op de hoogte

Abonneren op de RRA nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief
Gerelateerde info

Deze site maakt gebruik van Cookies. x