De rechtbank Limburg heeft op 18 september 2018 het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap:

Walnut.Marketing B.V.
Petrus Regoutplein 1 C 01
6211 XX Maastricht


Tot rechter-commissaris is benoemd mr. J.J. Groen en tot curator is aangesteld mr. M.M.H.J. Rompelberg (www.rra.nl)

Algemeen:
Walnut.Marketing B.V. helpt sinds 2017 MKB (+) ondernemers met het bedenken, uitwerken en uitvoeren van big data gedreven, resultaatgerichte, online marketingstrategieën, gericht op het aantrekken van prospects en het converteren tot klant. Hierbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van innovatieve marketingtechnieken en ict-oplossingen.

Walnut.Marketing biedt haar dienstverlening aan in de vorm van abonnementen waarbij, na een voortraject van enkele maanden, een vast aantal uren per maand (variërend van 6 tot 60) door de klant wordt afgenomen.

Er werken op dit moment 8 personen bij de gefailleerde.

Het is voor de curator op dit moment niet mogelijk om alle vragen van alle betrokkenen onmiddellijk individueel te beantwoorden. Daarom is uit praktisch oogpunt gekozen voor deze informatie-uitwisseling per website, die regelmatig zal worden ververst.

Oorzaak faillissement:
De dienstverlening van Walnut.Marketing is –zeker voor Limburgse begrippen- nieuw. Er is veel vraag naar: Walnut werkt voor ongeveer 30 aanzienlijke klanten.

Achteraf is Walnut.Marketing, bij een krappe arbeidsmarkt, te snel gegroeid: tot maximaal 12 FTE. Deze forse groei zorgde voor een hoge werkdruk waardoor de bekwame groep jonge medewerkers te weinig ruimte had om zich door te ontwikkelen. De techniek, die een belangrijke pijler van de dienstverlening vormt, heeft te laat voor een adequate en stabiele ondersteuning van de processen gezorgd. Deze samenloop heeft ervoor gezorgd dat de totale dienstverlening te lang een krachtsinspanning is gebleven, tevens was hierdoor geen ruimte voor acquisitie en verdere groei.

Door dit alles bleef de omzet achter bij de prognoses. Broodnodige reorganisatie en financiële injectie bleek niet mogelijk.

Wegens onvoldoende middelen om de continuïteit te waarborgen heeft de directie daarop het faillissement aangevraagd.

Hoe verder:
Alle betrokkenen zijn zich bewust van de belangen voor de werknemers en voor de klanten. Daarom wordt een doorstart en/of overname serieus onderzocht. In de tussentijd zal, met toestemming van de rechter-commissaris, de exploitatie worden voortgezet teneinde de lopende opdrachten uit te blijven voeren. Alles in goed overleg met de opdrachtgevers, de leveranciers, de werknemers en de financiers.

Overnamekandidaten:
De bestuurders van de gefailleerde hebben hun interesse in een doorstart reeds bij de curator gemeld.  Daarnaast roept de curator gegadigden, die serieus geïnteresseerd zijn in de overname van de activiteiten, met behulp van de goederen en de werknemers, op zich bij hem te melden. Dat kan via post, mail of telefoon.

Werknemers:
De arbeidsovereenkomsten tussen de werknemers en de gefailleerde zullen na verkregen toestemming van de rechter-commissaris formeel door de curator worden opgezegd, met inachtneming van de geldende opzegtermijn.

In de zogenaamde “opzegperiode” blijven de werknemers formeel in loondienst en zijn zij gehouden om desgevraagd werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de exploitatie, die voorlopig zal worden voortgezet.

Medewerkers van de buitendienst van UWV zullen de ontslagen werknemers behulpzaam zijn bij het aanvragen van een uitkering krachtens de WW. UWV zal tevens zorgen voor de betaling van eventueel achterstallig salaris en salaris over de opzegperiode (voor zover van toepassing).

De werknemers zullen binnenkort van de curator een brief ontvangen, waarin de arbeidsovereenkomst officieel wordt opgezegd en waarbij zij worden uitgenodigd voor een bijeenkomst samen met een medewerker van UWV.

Voor nadere vragen over arbeidsovereenkomsten kunt u zich wenden tot mr. Maud Plantaz-Quadflieg, liefst per mail op walnut@rra.nl en anders per telefoon: 045-5620540.

Schuldeisers:
Schuldeisers van de gefailleerde worden verzocht om hun pre-faillissementsvorderingen, gestaafd door bescheiden, onder vermelding van eventuele voorrechten ter verificatie in te dienen bij de curator:

Mr. M.M.H.J. Rompelberg
Postbus 23034
6307 JE Voerendaal


De curator hoopt voor het moment iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kunt u zich wenden tot de curator, liefst per mail op walnut@rra.nl en anders per telefoon: 045-5620540.

Hoogachtend,

Mr. M.M.H.J. Rompelberg,
curator

 

 

Rechtsgebieden: Faillissementsrecht


Vorige ACTUALITEITEN

Blijf op de hoogte

Abonneren op de RRA nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief
Deze site maakt gebruik van Cookies. x