De rechtbank Limburg heeft op 3 maart 2015 het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap:

Schrijen-Lippertz Media B.V.
Heerlerweg 157
6367 AD Voerendaal

Tot rechter-commissaris is benoemd mr. R.P.J. Quaedackers en tot curator is aangesteld mr. M.M.H.J. Rompelberg (www.rra.nl)

Algemeen:
De onderneming Schrijen-Lippertz vervaardigt sinds 1934 hoogwaardig drukwerk voor diverse (grote) opdrachtgevers: voornamelijk uit de regio maar daarnaast ook uit het hele land. Sinds 2011 wordt de exploitatie gedreven door Schrijen-Lippertz Media B.V. Het drukwerk van de gefailleerde geniet allerwegen een uitstekende reputatie.

De markt voor drukwerk wordt geteisterd door twee ontwikkelingen die zich onderling versterken. Structureel is er sprake van een ingrijpend veranderend medialandschap, door enerzijds razendsnelle technische ontwikkelingen (digitalisering) en anderzijds globalisering (outsourcing naar lage lonen landen in Azië). Conjunctureel is er sinds de crisis sprake van vraaguitval. Intussen stijgen de diverse kosten door.

Allerlei ingrepen van de directie (innovatie en reorganisatie) konden het tij onvoldoende keren. 

Er werken op dit moment 38 personen bij gefailleerde.

Het is voor de curator op dit moment niet mogelijk om alle vragen van alle betrokkenen onmiddellijk individueel te beantwoorden. Daarom is uit praktisch oogpunt gekozen voor deze informatie-uitwisseling per website, die regelmatig zal worden ververst.

Oorzaak faillissement:
Het faillissement is veroorzaakt door oplopende verliezen. De omzet valt tegen, de marges zijn te gering en ondanks alles bleek geen verdere kostenreductie mogelijk.

Wegens onvoldoende middelen om de continuïteit te waarborgen heeft de directie daarop het faillissement aangevraagd.

Hoe verder:
Alle betrokkenen zijn zich bewust van de belangen voor de werknemers en voor de klanten. Daarom wordt een doorstart en/of overname serieus onderzocht. In de tussentijd zal, met toestemming van de rechter-commissaris, de exploitatie worden voortgezet teneinde de lopende opdrachten uit te blijven voeren. Alles in goed overleg met de opdrachtgevers, de leveranciers, de werknemers en de financiers.

Overnamekandidaten:
De curator roept gegadigden die serieus geïnteresseerd zijn in de overname van de activiteiten, met behulp van de goederen en de werknemers, op zich bij hem te melden. Dat kan via post, mail of telefoon, zoals hieronder aangegeven.

Werknemers:
De arbeidsovereenkomsten tussen de werknemers en de gefailleerde zullen na verkregen toestemming van de rechter-commissaris formeel door de curator worden opgezegd, met inachtneming van de geldende opzegtermijn.

In de zogenaamde “opzegperiode” blijven de werknemers formeel in loondienst, en zijn zij gehouden om desgevraagd werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de exploitatie die voorlopig zal worden voortgezet.

Medewerkers van de buitendienst van UWV zullen de ontslagen werknemers behulpzaam zijn bij het aanvragen van een uitkering krachtens de WW. UWV zal tevens zorgen voor de betaling van eventueel achterstallig salaris en salaris over de opzegperiode (voor zover van toepassing).

De werknemers zullen binnenkort van de curator een brief ontvangen, waarin de arbeidsovereenkomst officieel wordt opgezegd, en waarbij zij worden uitgenodigd voor een bijeenkomst samen met een medewerker van UWV.

Voor nadere vragen over arbeidsovereenkomsten kunt u zich wenden tot mr. Maud Plantaz-Quadflieg, liefst per mail op slm@rra.nl en anders per telefoon: 045-5620540.

Schuldeisers:
Schuldeisers van de gefailleerde worden verzocht om hun pre-faillissementsvorderingen, gestaafd door bescheiden, onder vermelding van eventuele voorrechten ter verificatie in te dienen bij de curator:

Mr. M.M.H.J. Rompelberg
Postbus 23034
6307 JE Voerendaal

De curator hoopt voor het moment iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kunt u zich tot hem wenden, liefst per mail op slm@rra.nl en anders per telefoon: 045-5620540.

Hoogachtend,

Mr. M.M.H.J. Rompelberg
curator

Rechtsgebieden: Faillissementsrecht


Vorige ACTUALITEITEN

Blijf op de hoogte

Abonneren op de RRA nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief
Gerelateerde info

Onze advocaat

Michel Rompelberg
Michel Rompelberg

Faillissement Schrijen-Lippertz Media B.V.

Faillissement Schrijen-Lippertz Media B.V.
Bekijk video
Deze site maakt gebruik van Cookies. x