De Rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, heeft op 7 november 2017 het faillissement uitgesproken van de volgende besloten vennootschap: 


Pro Active Advies B.V.
gevestigd en kantoorhoudende te
6466 NH Kerkrade, Roda J.C. Ring 93

KvK-nr. 14081876


Tot rechter-commissaris is benoemd mr. J.J. Groen, tot curator is aangesteld mr. R.E.A. Ruiter (www.rra.nl)

 

Algemeen:

Gefailleerde vennootschap bood in de private sector diensten aan op het gebied van verzuimmanagement en re-integratie. Haar bedrijfsactiviteiten werden reeds in 2015 beëindigd. Er waren bij gefailleerde geen werknemers in dienst.

Oorzaak faillissement:
De oorzaak van het faillissement is gelegen in een acuut gebrek aan liquide middelen wegens het uitblijven van nieuwe opdrachten in combinatie met aanhoudende conflicten met de Belastingdienst en de voormalig accountant. Wegens het uitblijven van nieuwe inkomsten zag de directie uiteindelijk geen andere mogelijkheid dan het eigen faillissement aan te vragen.

Schuldeisers:

Schuldeisers van de gefailleerde worden verzocht om hun pre-faillissementsvorderingen, gestaafd door bescheiden, onder vermelding van eventuele voorrechten ter verificatie in te dienen bij de curator:

Mr. R.E.A. Ruiter
Postbus 23034
6367 ZG Voerendaal

 

De curator hoopt voor het moment iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kunt u zich tot mr. T.J.A. Caron wenden, liefst per mail op t.caron@rra.nl en anders per telefoon: 045-5620540.

 

Hoogachtend,

 

Mr. R.E.A. Ruiter
curator

 

Rechtsgebieden: Faillissementsrecht


Vorige ACTUALITEITEN

Blijf op de hoogte

Abonneren op de RRA nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief