De Rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, heeft op 7 maart 2018 het faillissement uitgesproken van de volgende besloten vennootschap:

PL Vervoer B.V.
Pastoor Kikkenweg 12, 6267 NK Cadier en Keer
KvK-nr. 64522687

Tot curator is aangesteld mr. M.M.H.J. Rompelberg (www.rra.nl).

Algemeen:
De gefailleerde verrichte koerierswerkzaamheden voor diverse (private) opdrachtgevers uit het binnen- en buitenland. Door toenemende concurrentie in de markt is volgens de directie het aantal opdrachten in 2017 sterk afgenomen. De activiteiten zijn uiteindelijk volledig stil komen te liggen toen medio dat jaar de bedrijfsbus door een brand werd verwoest.

Oorzaak faillissement:
Het faillissement is aangevraagd door Smeets M.B. Zuid-Limburg B.V., die krachtens een vonnis van de rechtbank Limburg een vordering op gefailleerde heeft van € 7.877,77. Tegen de faillissementsaanvraag is geen verweer gevoerd, mede omdat de directie ook zelf het faillissement van de vennootschap had aangevraagd.

Werknemers:
Eventuele arbeidsovereenkomsten tussen de gefailleerde en haar werknemers zullen met toestemming van de rechter-commissaris formeel door de curator worden opgezegd, met inachtneming van de geldende opzegtermijn.

Voor nadere vragen over arbeidsovereenkomsten kunt u zich wenden tot mr. Maud Plantaz, liefst per mail op m.plantaz@rra.nl en anders per telefoon: 045-5620540.

Schuldeisers:
Schuldeisers van de gefailleerde worden verzocht om hun pre-faillissementsvorderingen, gestaafd door bescheiden, onder vermelding van eventuele voorrechten ter verificatie in te dienen bij de curator:

Mr. M.M.H.J. Rompelberg
Postbus 23034
6367 ZG Voerendaal

De curator hoopt voor het moment iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kunt u zich tot hem wenden, liefst per mail op m.rompelberg@rra.nl en anders per telefoon: 045-5620540.

Hoogachtend,

Mr. M.M.H.J. Rompelberg
curator

Rechtsgebieden: Faillissementsrecht


Vorige ACTUALITEITEN

Blijf op de hoogte

Abonneren op de RRA nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief
Gerelateerde info

Deze site maakt gebruik van Cookies. x