Eén van uw werknemers was betrokken bij de ongeregeldheden van afgelopen week. Is dat een reden voor ontslag?

Nederland werd vorige week opgeschrikt door forse rellen in diverse steden na invoering van de avondklok. Stel, één van uw werknemers is betrokken bij deze rellen of u herkent één van uw werknemers op de beelden van de rellen, levert dit dan een reden op voor ontslag?

Nee, in principe niet. Betrokkenheid bij de rellen levert niet zonder meer een ontslaggrond op voor de werkgever. Het betreft hier namelijk een gedraging van de werknemer in zijn privétijd. Dat ligt mogelijk anders als er een verband bestaat tussen het relschoppen en de door de werknemer uitgeoefende functie. Via deze weg kunnen de privégedragingen de inhoud van de arbeidsovereenkomst van de werknemer immers raken en nadelig beïnvloeden.

Echter zelfs als dat het geval is, kan een ontslag toch niet gerechtvaardigd zijn. Daarbij is van belang te bedenken dat het recht om te demonstreren en de vrijheid van meningsuiting belangrijke grondrechten zijn in het Nederlandse rechtsstelsel. Dat gaat uiteraard ook weer niet zo ver dat ook geweld of plunderingen onder die grondrechten vallen.

Van een verband met de uitgeoefende functie en/of de inhoud van de arbeidsovereenkomst is bijvoorbeeld sprake indien één van de relschoppers werkzaam blijkt te zijn bij de politie of BOA is bij een gemeente. Of er voldoende grond is voor een ontslag, zal nagenoeg in alle situaties afhangen van de omstandigheden van het geval en de belangen van werkgever en werknemer over en weer. Wel is in ieder geval duidelijk dat zelfs in de situatie dat een relschopper wordt gearresteerd en achter slot en grendel belandt, dit niet zonder meer een reden is voor ontslag. De werkgever mag in een dergelijk geval wel de loonbetaling staken. Er dient sprake te zijn van bijkomende omstandigheden, vooraleer de Rechter in de detentie van de werknemer een rechtsgeldige ontslaggrond mag zien.

Indien u vragen heeft over ontslag, die al dan niet verband houden met de coronacrisis, kunt u uiteraard contact opnemen met onze arbeidsrechtadvocaten Maud Murrer (m.murrer@rra.nl) en Fabienne Degens (f.degens@rra.nl).

Rechtsgebieden: Arbeidsrecht


Vorige ACTUALITEITEN

Blijf op de hoogte

Abonneren op de RRA nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief
Deze site maakt gebruik van Cookies. x