Onder vennootschapsrecht rekenen wij de volgende zaken:

  • Oprichting, beëindiging en herleving van rechtspersonen (BV, NV, stichting, vereniging, coöperatie) en personenvennootschappen
  • Begeleiding van fusies en overnames
  • Due diligence onderzoeken
  • Activa- en aandelentransacties
  • Conflicten tussen aandeelhouders en/of organen van rechtspersonen
  • Aansprakelijkheid van bestuurders, feitelijk leidinggevenden en/of commissarissen
  • Advies over oprichting, juridische bedrijfsvoering en beëindiging van een eenmanszaak, vereniging stichting of coöperatie (moet je even kijken waar je de eenmanszaak bij vermeld, of je dit bij vennootschapsrecht zet)
  • Advies aan ondernemingen in "zwaar weer"
Deze site maakt gebruik van Cookies. x