Bij beschikking van 8 oktober 2020 heeft de rechtbank Limburg, locatie Maastricht de voorlopig verleende surseance van betaling ingetrokken en gelijktijdig het faillissement uitgesproken van:

Stichting Artamuse
statutaire zetel: gemeente Sittard-Geleen
Vestigingsadres: Dr. Stassentraat 88, 6191 VP Beek
KvK-nr. 59405376


www.artamuse.nl

Tot rechter-commissaris is benoemd mr. B.R.M. de Bruijn, tot curator is aangesteld mr. M.M.H.J. Rompelberg (www.rra.nl).

Algemeen:
De stichting Artamuse is in 2005 ontstaan uit de toenmalige muziekscholen van Sittard, Geleen, Beek en Stein. Artamuse leverde muziekschool- en dansonderwijs in de westelijke mijnstreek.

Artamuse had 36 werknemers in dienst. Tevens maakte de stichting gebruik van 5 ZZP’ers.

Ruim 1.000 leerlingen volgden via Artamuse muziek- en/of dansonderwijs. Daarnaast namen ongeveer 10.000 leerlingen deel aan diverse schoolprojecten van Artamuse.

Het is voor de curator op dit moment niet mogelijk om alle vragen van alle betrokkenen onmiddellijk individueel te beantwoorden. Daarom is uit praktisch oogpunt gekozen voor digitale informatie-uitwisseling, die regelmatig zal worden ververst.

Ten behoeve van een snelle communicatie met de curator is tevens een mailadres opengesteld: 
artamuse@rra.nl

Oorzaak faillissement:
Eind 2018 heeft de gemeente Sittard-Geleen besloten om de subsidie aan Artamuse in enkele jaren tot 0 terug te brengen. Hierdoor valt voor Artamuse 70% van de inkomsten weg. De gemeente was niet op andere gedachten te brengen. Juridische actie heeft vooralsnog niet tot resultaat geleid. Hierdoor was het niet verantwoord om in het najaar van 2020 te beginnen aan een nieuw cursusjaar, immers te voorzien was dat de stichting gaandeweg haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen. De directie zag zich daardoor genoodzaakt het personeel te ontslaan, de activiteiten per 1 september 2020 te beëindigen en de surseance aan te vragen.

Tijdens de voorlopig verleende surseance is door de bewindvoerder en directie de mogelijkheid tot een doorstart onderzocht. Gebleken is dat die mogelijkheid helaas niet bestond. Verder heeft de bewindvoerder moeten vaststellen dat de stichting (op termijn) haar schuldeisers niet zal kunnen bevredigen en zij bovendien verkeert in de toestand van hebben opgehouden te betalen. De bewindvoerder heeft daarom met medewerking van de directie de rechtbank verzocht om de voorlopig verleende surseance in te trekken en bij dezelfde beschikking de faillietverklaring van de stichting uit te spreken. Dit verzoek is bij beschikking van 8 oktober 2020 door de rechtbank toegewezen.

Hoe verder:
Nu een doorstart-scenario niet aan de orde is zal de curator zich in de komende periode concentreren op de verkoop van de instrumenten en de inventaris. Momenteel onderzoekt de curator hoe het verkoopproces het beste vorm kan worden gegeven. Een openbare veiling behoort tot een van de mogelijkheden.


Schuldeisers:
Schuldeisers van de stichting Artamuse worden verzocht om hun vorderingen, gestaafd door bescheiden, onder vermelding van eventuele voorrechten ter verificatie in te dienen bij de curator:


Mr. M.M.H.J. Rompelberg
Kerkstraat 4
6367 JE Voerendaal


De curator hoopt voor het moment iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kunt u zich tot hem wenden, liefst per mail op
artamuse@rra.nl en anders per telefoon: 045-5620540.

Hoogachtend,

Mr. M.M.H.J. Rompelberg
curator

Rechtsgebieden: Faillissementsrecht


Vorige ACTUALITEITEN

Blijf op de hoogte

Abonneren op de RRA nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief