Dieser Inhalt ist nur in Niederländisch

RRA N.V. verzorgt periodiek een kennisontbijt in Hotel Terworm in Heerlen. Het ontbijt begint om 8.00 uur met aansluitend een voordracht door een spreker over een actueel onderwerp. De bijeenkomst duurt uiterlijk tot 10.00 uur.

Veel ondernemers hebben rentederivaten in hun kredietportefeuille, die vaak voor vele honderdduizenden euro's "onder water" staan. Ondanks de belofte van een "vaste" rente, worden tussentijds vaak allerlei kosten verhoogd. Bij (gedwongen) bedrijfsverkoop moet de negatieve waarde van de derivaten worden betaald.

In het kennisontbijt van woensdag 19 juni a.s. zullen advocaat Michel Rompelberg en voormalig bankier Harm Loopstra u bijpraten over recente ontwikkelingen op het gebied van (aanspraklijkheid voor) interest Rate Swaps en overige derivaten:
- de afwikkeling conform het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB;
- voortgang, diverse knelpunten en mogelijke oplossingen;
- de afwikkeling via de burgerlijke rechter;  
- grondslagen van uw vorderingen: diverse inhoudelijke en processuele knelpunten;
- er is jurisprudentie van de Hoge Raad op komst: hoe zal deze waarschijnlijk luiden en wat betekent dit voor u? 

Klik hier om u aan te melden. 

Rechtsgebieden: Unternehmensrecht


Vorige Nachrichten

Bleiben Sie informiert

Abonneren op de RRA nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief
Diese Seite nutzt Cookies. x