Dieser Inhalt ist nur in Niederländisch

De Rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht, heeft op 3 september 2020 surséance van betaling verleend aan:

Stichting Artamuse
statutaire zetel: gemeente Sittard-Geleen
Vestigingsadres: Dr. Stassentraat 88, 6191 VP Beek
KvK-nr. 59405376


https://artamuse.nl

Tot rechter-commissaris is benoemd mr. B.R.M. de Bruijn, tot bewindvoerder is aangesteld mr. M.M.H.J. Rompelberg (www.rra.nl)

Algemeen:
De stichting Artamuse is in 2005 ontstaan uit de toenmalige muziekscholen van Sittard, Geleen, Beek en Stein. Artamuse levert thans muziekschool- en dansonderwijs in de westelijke mijnstreek.

Artamuse had 36 werknemers in dienst. Tevens maakte de stichting gebruik van 5 ZZP’ers.

Ruim 1.000 leerlingen volgden via Artamuse muziek- en/of dansonderwijs. Daarnaast namen ongeveer 10.000 leerlingen deel aan diverse schoolprojecten van Artamuse.

Het is voor de bewindvoerder op dit moment niet mogelijk om alle vragen van alle betrokkenen onmiddellijk individueel te beantwoorden. Daarom is uit praktisch oogpunt gekozen voor digitale informatie-uitwisseling, die regelmatig zal worden ververst. Ten behoeve van een snelle communicatie met de bewindvoerder is tevens een mailadres opengesteld:

artamuse@rra.nl

Oorzaak surséance:
Eind 2018 heeft de gemeente Sittard-Geleen besloten om de subsidie aan Artamuse in enkele jaren tot 0 terug te brengen. Hierdoor valt voor Artamuse 70% van de inkomsten weg. De gemeente was niet op andere gedachten te brengen. Juridische actie heeft vooralsnog niet tot resultaat geleid. Hierdoor was het niet verantwoord om in het najaar van 2020 te beginnen aan een nieuw cursusjaar, immers te voorzien was dat de stichting gaandeweg haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen. De directie zag zich daardoor genoodzaakt het personeel te ontslaan, de activiteiten per 1 september 2020 te beëindigen en de surséance aan te vragen.

Hoe verder:
De directie en de bewindvoerder zijn zich bewust van de belangen voor de werknemers, de ZZP’ers en vooral voor de leerlingen.

Daarom onderzoeken zij of het muziek- en dansonderwijs in elk geval kan worden gecontinueerd t.b.v. de leerlingen uit de gemeenten Stein en Beek.

Schuldeisers:
Schuldeisers van de stichting Artamuse worden verzocht om hun vorderingen, gestaafd door bescheiden, onder vermelding van eventuele voorrechten ter verificatie in te dienen bij de bewindvoerder:

Mr. M.M.H.J. Rompelberg
Kerkstraat 4
6367 JE Voerendaal


De bewindvoerder hoopt voor het moment iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kunt u zich tot hem wenden, liefst per mail op artamuse@rra.nl en anders per telefoon: 045-5620540.

Hoogachtend,


Mr. M.M.H.J. Rompelberg
bewindvoerder

Rechtsgebieden: Insolvenzrecht


Vorige Nachrichten

Bleiben Sie informiert

Abonneren op de RRA nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief
Diese Seite nutzt Cookies. x