Dieser Inhalt ist nur in Niederländisch

Eerder informeerden wij u over de invoering van de spoedwet “Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten”. Klik hier.

Inmiddels zijn wij enkele maanden verder en kunnen wij nieuwe ontwikkelingen melden. De Coronacrisis duurt immers langer dan de overheid in eerste instantie had voorzien en het verdere verloop blijft onzeker. De Minister acht verhuizing uit een tijdelijke woonruimte en het op korte termijn vinden van nieuwe woonruimte tijdens de coronacrisis in de huidige 1,5 meter-samenleving een lastige situatie. Dit heeft tot het besluit geleid om de spoedwet te verlengen.

Kort gezegd komt het erop neer, dat tijdelijke huurcontracten die aflopen in juni, juli of augustus, verlengbaar zijn tot 1 november 2020 zonder dat huurders daardoor volledige huurbescherming krijgen. Dat geldt ook voor huurovereenkomsten die op basis van de Tijdelijke Wet eerder al eens waren verlengd tot september 2020. Deze huurders krijgen dus meer tijd om een andere woonruimte te vinden.

Wat betekent deze verlenging?
Door de verlenging kunnen ook huurovereenkomsten die in de periode na 30 juni 2020 maar vóór 1 september 2020 aflopen verlengd worden – met inachtneming van de voorschriften van de spoedwet – met 1, 2 of 3 maanden, maar niet langer dan tot uiterlijk 1 november 2020. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat een tijdelijke huurovereenkomst die nu als einddatum 31 augustus 2020 heeft, nog maximaal kan worden verlengd met 2 maanden, dus tot en met 31 oktober 2020.

De verlenging van de spoedwet geldt zowel voor tijdelijke huurovereenkomsten die nog niet zijn verlengd als voor tijdelijke huurovereenkomsten die op basis van de spoedwet al een keer eerder zijn verlengd. Een tijdelijke huurovereenkomst die afliep op 30 juni 2020 en toen reeds is verlengd met het op dat moment geldende maximum van 2 maanden (tot 1 september 2020), kan dus op grond van de verlenging van de spoedwet nogmaals worden verlengd met 2 maanden tot uiterlijk 1 november 2020.

Voor huurovereenkomsten waarvan de verhuurder het einde van de huur kenbaar heeft gemaakt vóór 1 juni 2020, dient de huurder vóór 9 juli 2020 een verzoek tot verlenging te doen. Op die huurovereenkomsten was de oorspronkelijke spoedwet namelijk nog niet van toepassing. Voor huurovereenkomsten waarvan het einde van de huur ná 1 juni 2020 is aangezegd, geldt de regel dat de huurder de verhuurder kan verzoeken de huurovereenkomst (nogmaals) te verlengen. De huurder dient erop te letten tijdig – niet later dan 1 week na de aanzegging van de verhuurder – en schriftelijk bij de verhuurder om verlenging van de huurovereenkomst te vragen. Deze systematiek en de gevallen waarin verhuurder een verlenging kan weigeren zijn in ons eerdere artikel beschreven.

Belangrijk om te onthouden:

  • Huurders dienen zo snel mogelijk na ontvangst van de aanzeggingsbrief waarin verhuurder hen informeert over de einddatum van de tijdelijke huur, een schriftelijk verzoek om verlenging in te dienen. Ook de verhuurder kan een dergelijk verzoek aan de huurder doen. De huurovereenkomst wordt dus niet automatisch verlengd. Bovendien moet de huurder ervoor zorgen dat hij kan bewijzen dat en wanneer hij het verzoek bij de verhuurder heeft ingediend.
  • Verhuurder moet in zijn aanzeggingsbrief niet alleen het einde van de tijdelijke huurovereenkomst aanzeggen, maar ook huurder informeren over de mogelijkheden die de spoedwet biedt. Als de verhuurder dat laatste vergeet, kan de huurder stellen dat de termijn van 1 week waarbinnen hij om verlenging moet vragen, nog niet is gaan lopen.

Kortom, de huurder die gebruik wil maken van de mogelijkheden die de spoedwet biedt en de verhuurder die met zo’n verzoek geconfronteerd wordt, doen er goed aan snel te handelen, want er gelden voor beide partijen korte termijnen.

Geïnteresseerd in de volledige tekst van de Tijdelijke wet? Klik hier.

Het stroomschema Verlenging aanpassing regels tijdelijke huurovereenkomsten vindt u hier.

Heeft u vragen over de gevolgen of de mogelijkheden van deze wet voor uw positie als verhuurder of huurder, dan kunt u contact opnemen met RRA-advocaten Robert Ruiter en Gwenny Scaf, die beide gespecialiseerd zijn in het huurrecht.

Rechtsgebieden: Mietrecht


Vorige Nachrichten

Bleiben Sie informiert

Abonneren op de RRA nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief
Diese Seite nutzt Cookies. x