• Koop en verkoop van onroerende zaken
  • Eigendomskwesties
  • Appartementsrecht
  • Beperkte rechten, zoals het recht van erfdienstbaarheid, erfpacht, opstal en vruchtgebruik
  • Recht van hypotheek en (onderhandse) executie
  • Verborgen gebreken (non-conformiteit)
  • Overige gebruiksrechten op onroerende zaken
  • Verkrijgende verjaring

Gerelateerde info

Succesvol Kennisontbijt Nieuwe regels van succes!

Lees verder

Gwenny Scaf

Gwenny Scaf
Bekijk video

Robert Ruiter

Robert Ruiter
Bekijk video
Deze site maakt gebruik van Cookies. x