Het omgevingsrecht heeft betrekking op de fysieke leefomgeving en omvat onder meer:

 • Ruimtelijke ordeningsrecht 
 • Milieurecht 
 • Algemeen bestuursrecht 

Specifiek betreft het onder andere: 

 • bestemmingsplanzaken 
 • afwijkingen van het bestemmingsplan
 • planschade 
 • nadeelcompensatie 
 • bouwvergunningen/omgevingsvergunningen
 • milieuvergunningen 
 • milieumeldingen
 • handhaving en procesvertegenwoordiging in bezwaar, beroep en hoger beroep
Gerelateerde info

Succesvol Kennisontbijt Nieuwe regels van succes!

Lees verder
Deze site maakt gebruik van Cookies. x