Het omgevingsrecht heeft betrekking op de fysieke leefomgeving en omvat onder meer:

 • Ruimtelijke ordeningsrecht 
 • Milieurecht 
 • Algemeen bestuursrecht 

Specifiek betreft het onder andere: 

 • bestemmingsplanzaken 
 • afwijkingen van het bestemmingsplan
 • planschade 
 • nadeelcompensatie 
 • bouwvergunningen/omgevingsvergunningen
 • milieuvergunningen 
 • milieumeldingen
 • handhaving en procesvertegenwoordiging in bezwaar, beroep en hoger beroep
Gerelateerde info

Succesvol Kennisontbijt Nieuwe regels van succes!

Lees verder

Jurist op dit rechtsgebied

Robert Ruiter
Robert Ruiter
Deze site maakt gebruik van Cookies. x