This content is only available in Dutch.

Sinds de Wet Werk en Zekerheid van 1 juli 2015 is het aantal ontslagaanvragen bij UWV Werkbedrijf wegens bedrijfseconomische redenen aanvankelijk fors terug gelopen. Nadat de Covid-19 pandemie uitbrak, nam het aantal ingediende ontslagaanvragen echter weer langzaam toe. Goed om enkele punten van zo’n ontslagaanvraag nog eens de revue te laten passeren.

Structureel verval van arbeidsplaatsen
Bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen moet de werkgever bij UWV aannemelijk maken dat één of meerdere arbeidsplaatsen structureel komen te vervallen. Hierbij wordt getoetst of in de 26 weken na de beslissing van het UWV op de aanvraag ook daadwerkelijk arbeidsplaatsen vervallen. Een UWV-procedure heeft een doorlooptijd van vier tot zeven weken. De onderbouwing van de werkgever moet dus betrekking hebben op zo’n 30 tot 33 weken vooruit gerekend vanaf het moment van indiening van de ontslagaanvraag (26 weken + 4 tot 7 weken).

NOW
Sinds NOW-3 is de verlaging/korting van de NOW-subsidie bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen vervallen. Toch blijft de NOW van invloed op de ontslagaanvraag bij UWV.

Op grond van de NOW-3 dient de werkgever zich in te spannen om de werknemers te begeleiden van werk naar werk. Een werkgever die hierover geen contact zoekt met het UWV, maar wel bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt, wordt 5% gekort op de NOW subsidie. Het is voor de werkgever dus zaak altijd tijdig contact met UWV te zoeken als hij een bedrijfseconomisch ontslag overweegt.

Het UWV weegt bij de beoordeling van de ontslagaanvraag een (eventuele) NOW subsidie mee. Het bedrijfseconomische ontslag moet dus voor de werkgever nodig zijn ondanks dat een NOW subsidie is of kon worden verstrekt. De NOW is immers bedoeld om ontslag zoveel mogelijk te voorkomen. Dus ook als de werkgever geen NOW subsidie heeft aangevraagd moet hij toelichten waarom een NOW subsidie het bedrijfseconomische ontslag niet zou hebben kunnen voorkomen. In onze praktijk heeft dit overigens nog geleid tot het afwijzen van ontslagaanvragen.

Tot slot nog een tip voor de praktijk
Een bedrijfseconomisch ontslag via UWV is maatwerk en moet goed worden voorbereid. Dit voorkomt onnodige tijdsdruk tijdens de procedure en daarmee het risico dat door te laat ingediende stukken een ontslagaanvraag buiten behandeling wordt gesteld. Mocht u zich derhalve geconfronteerd zien met bedrijfseconomische redenen voor ontslag (bestaande uit een slechte of slechter wordende financiële situatie, werkvermindering, organisatorische of technologische veranderingen, bedrijfsverhuizing, beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming of het vervallen van een loonkostensubsidie), bereid dit dan goed voor. Uiteraard zijn wij u graag behulpzaam bij een deugdelijke voorbereiding.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met onze arbeidsrechtadvocaten Maud Murrer (m.murrer@rra.nl) en Fabienne Degens (f.degens@rra.nl).

Rechtsgebieden: Employment law


Previous News Items

Stay informed

Abonneren op de RRA nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief
This site uses Cookies. x