This content is only available in Dutch.

De rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht heeft op 7 mei 2020 het faillissement is uitgesproken van:

Zus & Zo B.V.
statutaire zetel Amstenrade (gemeente Beekdaelen)
gevestigd te 6436 CB Amstenrade, Hoofdstraat 33,
KvKnr.: 14078415


onder benoeming van mr. P. Hoekstra tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. R.E.A. Ruiter tot curator.

Algemeen:
De gefailleerde exploiteerde sinds 2004 een winkel in moderne dameskleding en woonaccessoires. Er zijn 2 werknemers in dienst. Ten behoeve van een snelle communicatie met de curator is een mailadres opengesteld: zusenzo@rra.nl.

Oorzaak faillissement:
De exploitatie van de gefailleerde liep door reguliere seizoensinvloeden in januari en februari reeds achter. Sinds maart is de omzet door de corona-maatregelen teruggevallen tot nihil. Omdat er niets meer werd verkocht is de winkel gesloten. De directie voorzag dat de omzet de eerst komende maanden niet zou herstellen tot break-even niveau. Om te vermijden dat schulden verder zouden oplopen heeft de directie besloten het faillissement aan te vragen.

Zus & Zo blijft (voorlopig) gesloten:
Omdat ook de eerstkomende tijd niet te verwachten is dat de omzet zal toenemen tot het gewenste niveau, ondanks de versoepeling van de corona-maatregelen, zal de curator de winkel (voorlopig) niet heropenen. Mocht dit anders worden, dan zal dit tijdig worden gecommuniceerd.

De curator zal elke overname-mogelijkheid van derden serieus onderzoeken.

Oproep aan overnamekandidaten:
De curator roept gegadigden die serieus geïnteresseerd zijn in de overname van de activiteiten, op zich z.s.m. bij hem te melden. Dat kan via post, mail of telefoon, zoals hieronder aangegeven.

Werknemers:
De arbeidsovereenkomsten tussen de werknemers en de gefailleerde(n) zullen na verkregen toestemming van de rechter-commissaris formeel door de curator worden opgezegd, met inachtneming van de geldende opzegtermijn. In de zogenaamde “opzegperiode” blijven de werknemers formeel in loondienst.

De curator tracht de ontslagen werknemers behulpzaam te zijn bij het aanvragen van een uitkering krachtens de WW. UWV zal tevens zorgen voor de betaling van eventueel achterstallig salaris en salaris over de opzegperiode (voor zover van toepassing).

Voor nadere vragen over arbeidsovereenkomsten kunnen de werknemers zich wenden tot mr. Fabienne Degens, liefst per mail op zusenzo@rra.nl en anders per telefoon: 045-5620540.

Schuldeisers:
Schuldeisers van de gefailleerde worden verzocht om hun pre-faillissementsvorderingen, gestaafd door bescheiden, onder vermelding van eventuele voorrechten ter verificatie in te dienen bij de curator:

Mr. R.E.A. Ruiter
Kerkstraat 4
6367 JE Voerendaal


De curator hoopt voor het moment iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kunt u zich tot hem wenden, liefst per mail op zusenzo@rra.nl en anders per telefoon: 045-5620540.

Hoogachtend,

Mr. R.E.A. Ruiter, 
curator 


Previous News Items

Stay informed

Abonneren op de RRA nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief
This site uses Cookies. x